Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Zachodniopomorski

SPOTKANIE ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 17.02.2024

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniu 17.02.2024 w godz.10-12, w Inku-Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Prelegentką będzie Pani Urszula Kuśmierz-Kania, certyfikowana psychoterapeutka PTPPd oraz certyfikowana psychoterapeutka Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP), która zaprezentuje wykład: Pomieszczany i pomieszczający, rozważania w oparciu o teorię Otto F. Kernberga i Wilfreda Biona, przykłady pracy klinicznej.