Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Zachodniopomorski

Członkostwo w PTPPd

Jeśli jesteś osobą zdecydowaną na wstąpienie do naszego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej kliknij:

Członkostwo w PTPPd

 

 

Zgłoszenie przynależności do Zachodniopomrskiego Oddziału PTPPd

Jeżeli jesteś już członkinią/członkiem PTPPd i chcesz przynależeć do oddziału zachodniopomorskiego, wypełnij formularz, który znajduje się pod linkiem (kliknij):

Zgłoszenie przynależności do Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

 

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie, ulica Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, adres email: biuro@ptppd.pl.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. informacyjnych – w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Towarzystwa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i członkostwa w Towarzystwie – dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Towarzystwie;
  2. publikacji danych osobowych – celem promocji członków i działalności Towarzystwa, poprzez upublicznienie danych członków na stronie internetowej – na podstawie zgody wyrażonej przez członka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu możliwości rozpowszechniania wizerunku – dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Towarzystwie, nie później jednak niż do cofnięcia zgody;
  3. obowiązek prawny zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w zakresie rozliczenia składek członkowskich – na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO – przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego;
  4. ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art.6 ust.1 lit. f RODO) – przez niezbędny do tego okres.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa; mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w zakresie hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niektóre z tych praw mogą nie przysługiwać w konkretnych sytuacjach.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania członkostwa w Towarzystwie.
 8. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.