Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Zachodniopomorski

Dzialalność Oddziału

Działalność Oddziału w roku 2020-2022

  • 12 września 2020 uczestniliśmy dzięki platformie zoom, w IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej którego tematem były dylematy diagnozy w procesie psychoterapii.
  • 16.10.2020 odbyło się spotkanie na platformie zoom, gdzie wysłuchaliśmy wykładu Pana Jarosław Polaka i Hubert Stockera; „Wspierająco, czyli jak? Kilka uwag o psychodynamicznej psychoterapii wspierającej”

Działalność Oddziału w roku 2019-2020

  • 11 października 2019 Tematem przewodnim spotkania była VIII Konferencja PTPPd dotycząca pracy z dziećmi i młodzieżą. Mgr Sylwia Skibska zaprezentowała swoją pracę z małym pacjentem, którą superwizowała podczas spotkania z profesor Karin Ensink.
W trakcie spotkania omówiono sprawy organizacyjne i plan spotkań oddziału na najbliższy rok.

Działalność Oddziału w roku 2018-2019

  • 12 październik 2018 Małgorzata Kelm: „Wykorzystanie przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem o zaburzonej strukturze osobowości.”
  • 7 grudzień 2018 Jowity Kubiak: „ Wybrane aspekty rozumienia i pracy w obszarze przeniesienia i przeciwprzeniesienia w przebiegu leczenia pacjenta o zaburzonej strukturze osobowości.”
  • 5 kwiecień 2019 Katarzyna Żabińska – Sikorska „Ramy terapii w leczeniu zaburzeń osobowości.”
  • 17 maj 2019 Podsumowanie mijającej kadencji. Wybory nowych władz Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd.
    Na podstawie art.39 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w czerwcu 2019 został powołany nowy Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd w składzie:
prezes Małgorzata Kelm, wiceprezes Sylwia Skibska, członek zarządu Sławomir Ertmański

Działalność Oddziału w latach 2017-2018

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2017/2018

W roku 2017/2018 działalność miała formę spotkań seminaryjnych, odbyły się cztery spotkania składające się z dwóch części. W pierwszej każdorazowo prelegent przedstawiał pewien obszar teoretycznych rozważań obrazując przykładem klinicznym ze swojej pracy. Druga część to dyskusja.

Działalność Oddziału w latach 2013-2016

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013

Początkowa działalność związana była z wyartykułowaną przez członków potrzebą powrotu do różnych klasycznych tekstów i odświeżenia pojęć, które są ważne dla rozumienia pacjentów i procesu terapii a które w wyniku powierzchownego i nieco rutynowego ich używania tracą swoją ostrość. Odbyło się siedem spotkań. Pierwszym analizowanym tekstem był esej Z. Freuda „Poza zasadą przyjemności”. Dyskusja zogniskowała się wokół pojęcia przymusu powtarzania jako mechanizmu związanego z konserwatywną naturą popędów, i istotnego w opracowaniu traumy. Kolejnymi pojęciem, analizowanym na spotkaniach było pojęcie identyfikacji projekcyjnej. A kanwą dla dyskusji była lektura M. Klein oraz T. Ogdena.

Oddział Zachodniopomorski PTPPd

Idea powstania Oddziału Zachodniopomorskiego wypłynęła od Superwizorów Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego, Oni w roku 2013 zachęcili grupę psychoterapeutów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym do cyklicznych spotkań, których początkowym celem było pogłębianie wiedzy z zakresu koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w praktyce leczenia oraz wymiana zawodowych doświadczeń. W trakcie tych spotkań coraz wyraźniej artykułowano potrzebę stworzenia Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd, w ramach którego działalność grupy byłaby kontynuowana ale i poszerzana. Zamiarem była integracja szczecińskiego środowiska związanego Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.