Działalność oddziału

Działalność Oddziału w latach 2017-2018

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2017/2018

W roku 2017/2018 działalność miała formę spotkań seminaryjnych, odbyły się cztery spotkania składające się z dwóch części. W pierwszej każdorazowo prelegent przedstawiał pewien obszar teoretycznych rozważań obrazując przykładem klinicznym ze swojej pracy. Druga część to dyskusja.

1. 8.12.2017- 

1. Temat: ”Leczenie zaburzeń jedzenia w Oddziale Psychiatrycznym Młodzieżowym, stacjonarnym – doświadczenia własne” Prelegent: Marzena Mazurkiewicz
2. Krótka relacja ze spotkania współpracowników KCP w Krakowie. Aspekty teoretyczne, którą przedstawiła prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd Katarzyna Żabińska- Sikorska

2. 09.02.2018- Temat: „Dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego w obszarze pracy z grupą wobec wpływu refundowania psychoterapii przez NFZ na zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego.” Prelegenci: Sylwia Skibaska, Marta Giers

3. 13.04.2018 Temat: „Wpływ refundowania psychoterapii przez NFZ na proces psychoterapii oraz setting w pracy indywidualnej prowadzonej w ramach poradni zdrowia psychicznego. Dylematy psychoterapeuty i rozumienie psychodynamiczne na przykładach pracy z wybranymi pacjentami.” Prelegenci: Beata Kozińska, Urszula Kuśmierz

4. 01.06.2018

1. Temat: Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym prowadzona w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego- doświadczenia własne. Prelegent: Barbara Kłosek – Porszke:
2. Temat: Jak przetrwać burzę?  – o wyzwaniach psychoterapii młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w oparciu o doświadczenia własne. Prelegent: Ewa Stachowiak        

Więcej
Działalność Oddziału w latach 2013-2016

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013
Początkowa działalność związana była z wyartykułowaną przez członków potrzebą powrotu do różnych klasycznych tekstów i odświeżenia pojęć, które są ważne dla rozumienia pacjentów i procesu terapii a które w wyniku powierzchownego i nieco rutynowego ich używania tracą swoją ostrość. Odbyło się siedem spotkań. Pierwszym analizowanym tekstem był esej Z. Freuda „Poza zasadą przyjemności”. Dyskusja zogniskowała się wokół pojęcia przymusu powtarzania jako mechanizmu związanego z konserwatywną naturą popędów, i istotnego w opracowaniu traumy. Kolejnymi pojęciem, analizowanym na spotkaniach było pojęcie identyfikacji projekcyjnej. A kanwą dla dyskusji była lektura M. Klein oraz T. Ogdena.

Więcej
Oddział Zachodniopomorski PTPPd

Idea powstania Oddziału Zachodniopomorskiego wypłynęła od Superwizorów Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego, Oni w roku 2013 zachęcili grupę psychoterapeutów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym do cyklicznych spotkań, których początkowym celem było pogłębianie wiedzy z zakresu koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w praktyce leczenia oraz wymiana zawodowych doświadczeń. W trakcie tych spotkań coraz wyraźniej artykułowano potrzebę stworzenia Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd, w ramach którego działalność grupy byłaby kontynuowana ale i poszerzana. Zamiarem była integracja szczecińskiego środowiska związanego Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Więcej