Posts on Jan 1970

WYBÓR NOWYCH WŁADZ ODDZIAŁU PTPPD

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W maju 2019 upływa kadencja Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W dniu 17 maja zapraszamy Państwa na Zebranie Ogólne Oddziału i wybór nowych władz Oddziału. Spotkanie odbędzie się o godzinie 19:00 przy ul. Żupańskiego 16/1 w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Więcej
Działalność Oddziału w latach 2017-2018

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2017/2018

W roku 2017/2018 działalność miała formę spotkań seminaryjnych, odbyły się cztery spotkania składające się z dwóch części. W pierwszej każdorazowo prelegent przedstawiał pewien obszar teoretycznych rozważań obrazując przykładem klinicznym ze swojej pracy. Druga część to dyskusja.

1. 8.12.2017- 

1. Temat: ”Leczenie zaburzeń jedzenia w Oddziale Psychiatrycznym Młodzieżowym, stacjonarnym – doświadczenia własne” Prelegent: Marzena Mazurkiewicz
2. Krótka relacja ze spotkania współpracowników KCP w Krakowie. Aspekty teoretyczne, którą przedstawiła prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd Katarzyna Żabińska- Sikorska

2. 09.02.2018- Temat: „Dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego w obszarze pracy z grupą wobec wpływu refundowania psychoterapii przez NFZ na zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego.” Prelegenci: Sylwia Skibaska, Marta Giers

3. 13.04.2018 Temat: „Wpływ refundowania psychoterapii przez NFZ na proces psychoterapii oraz setting w pracy indywidualnej prowadzonej w ramach poradni zdrowia psychicznego. Dylematy psychoterapeuty i rozumienie psychodynamiczne na przykładach pracy z wybranymi pacjentami.” Prelegenci: Beata Kozińska, Urszula Kuśmierz

4. 01.06.2018

1. Temat: Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym prowadzona w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego- doświadczenia własne. Prelegent: Barbara Kłosek – Porszke:
2. Temat: Jak przetrwać burzę?  – o wyzwaniach psychoterapii młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w oparciu o doświadczenia własne. Prelegent: Ewa Stachowiak        

Więcej