Posts on Jan 1970

Działalność Oddziału w latach 2013-2016

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013
Początkowa działalność związana była z wyartykułowaną przez członków potrzebą powrotu do różnych klasycznych tekstów i odświeżenia pojęć, które są ważne dla rozumienia pacjentów i procesu terapii a które w wyniku powierzchownego i nieco rutynowego ich używania tracą swoją ostrość. Odbyło się siedem spotkań. Pierwszym analizowanym tekstem był esej Z. Freuda „Poza zasadą przyjemności”. Dyskusja zogniskowała się wokół pojęcia przymusu powtarzania jako mechanizmu związanego z konserwatywną naturą popędów, i istotnego w opracowaniu traumy. Kolejnymi pojęciem, analizowanym na spotkaniach było pojęcie identyfikacji projekcyjnej. A kanwą dla dyskusji była lektura M. Klein oraz T. Ogdena.

Więcej
Oddział Zachodniopomorski PTPPd

Idea powstania Oddziału Zachodniopomorskiego wypłynęła od Superwizorów Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego, Oni w roku 2013 zachęcili grupę psychoterapeutów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym do cyklicznych spotkań, których początkowym celem było pogłębianie wiedzy z zakresu koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w praktyce leczenia oraz wymiana zawodowych doświadczeń. W trakcie tych spotkań coraz wyraźniej artykułowano potrzebę stworzenia Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd, w ramach którego działalność grupy byłaby kontynuowana ale i poszerzana. Zamiarem była integracja szczecińskiego środowiska związanego Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Więcej
Władze Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd

Informujemy, że działając na podstawie Art.39. pkt.1 oraz art.40. pkt.1 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Zarząd Główny powołał Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTPPd w składzie:

Więcej